Vandens cheminio režimo lentelė

                                                                

                                 UAB "MOLĖTŲ ŠILUMA"

VANDENS CHEMINIO REŽIMO LENTELĖ

 

 

Eil.

Nr.

Kontroliuojamas

vanduo

Pavyzdžio

paėmimo vieta

Kokybės rodiklis

Matavimo vnt.

Norma

Analizės periodiškumas

1

2

3

4

5

6

7

1.

 

Pradinis vanduo

 

Kietumas

Šarmingumas

mg-ekv/kg

mg-ekv/kg

nenormuojama

nenormuojama   

1 k į dieną

1 k į dieną

 

2.

 

Chemiškai valytas vanduo

Po dirbančio I –o l. filtro

 

Po dirbančio

II – o l. filtro

 

Kietumas

 

 

Kietumas

 

µg-ekv/kg

 

 

µg-ekv/kg

ne daugiau 100

 

 

ne daugiau  15

kas 2 val.

 

 

kas 4 val.

3.

 

 

 

Termofikacinis vanduo

 

P1 – 4,8 bar

P2 – 3,2 bar

Iš pavyzdžio paėmimo vietos

Karbonatinis indeksas (Ik)

 

Kietumas

 

Šarmingumas

 

 

 

Deguonis

 

Angliarūgštė

 

pH kiekis

 

Naftos produktai tinklo vandenyje

 

(µ g-ekv/kg)2

 

 

µg-ekv/kg

 

mg-ekv/kg

 

 

 

µg/kg

 

mg/kg

 

ne daugiau 3,2

 

 

arba dydžiai tokie, kad jų sandauga neviršytų Ik normą

 

ne daugiau 20

 

neturį būti

 

8,5 – 9,5

 

neturį būti

1 k. į parą

 

 

1 k. į parą

 

 

 

 

1 k. į parą

 

 

1 k. į parą

1 k. į parą

 

1 k. į parą

4.

 

 

 

Tinklo vandens papildymo dearatorius

 

Kietumas

 

Šarmingumas

µg-ekv/kg

 

mg-ekv/kg

ne daugiau 15

 

nenormuojamas

kas 4 val.

 

kas 4 val.

5.

 

 

 

 

 

 

 

Termofikacinis vanduo iš

VŠK GVB - 11

Iš pavyzdžio paėmimo vietos

Kietumas

Šarmingumas

Deguonis

Angliarūgštė

pH kiekis

µg-ekv/kg

mg-ekv/kg

µg/kg

mg/kg

 

ne daugiau 70

nenormuojamas

ne daugiau 20

neturį  būti

9,5 – 9,7

1 k. į parą

1 k. į parą

kas 10 dienų

1 k. į parą

1 k. į parą