Šilumos vartojimo pirkimo – pardavimo sutarties su buitiniu šilumos vartotoju pavyzdys