Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2019.01.01.

       UAB „Molėtų šiluma“ nuo 2019 m. sausio 1 d. taikys šias

        centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas

 

 

Eil. Nr.

 

Kaina

1.

Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado  kaina,   ct/kWh

5,49

1.1.

t. sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji  ct/kWh

2,74

1.2.

t. sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji  ct/kWh

2,75

2.

Dvinarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kaina :

 

2.1.

Pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) Eur/kW per mėnesį

 

19,96

2.2.

Kintamoji dalis ( už suvartotą šilumos kiekį ) ct/kWh

2,75

3.

Mažmeninio aptarnavimo  kaina pasirinktinai:

 

3.1.

 gyventojams ir kitiems vartotojams   ct/kWh

0,12

3.2.

 gyventojams Eur/mėn./kWh vienam vartotojui (butui)

0,81

3.3.

 kitiems vartotojams Eur/mėn. vienam vartotojui

1,10

4.

Nepadengtos kuro sąnaudos ct/kWh

0,04

5.

Papildomos pajamos dėl normatyvinio pelno taikymo ct/kWh

0

6.

Suminė vienanarė šilumos kaina ct/kWh:

5,65

7.

Šilumos kaina gyventojams su 9% PVM  ct/kWh :

6,16

8.

Šilumos kaina kitiems vartojams su 21% PVM  ct/kWh :

6,84

9.

Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose Eur/m3

 

6,70

9.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,49

9.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

6,21

10.

Karšto vandens kaina gyventojams daugiabučiuose namuose su 9% PVM Eur/m3

 

7,30

11.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose su 21% PVM Eur/m3

 

8,11

12.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams  Eur/m3,

6,52

12.1.

Karšto vandens pastovioji dedamoji Eur/m3

0,49

12.2.

Karšto vandens kintamoji dedamoji Eur/m3

6,03

13.

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams su 21% PVM Eur/m3,

 

7,89

 

                                                                 UAB “Molėtų šiluma” informacija