Šilumos gamybos rodikliai 2019 m.lapkričio mėn.

GAMYBOS RODIKLIŲ ATASKAITA

 

2019 m. lapkričio mėn.

 

1. 2019 m spalio mėnesio faktiniai rodikliai:

 

Šilumos poreikis MWh

1807

Šilumos tiekėjo gamybos šaltiniuose pagamintas šilumos kiekis MWh

1807

Nepriklausomų šilumos gamintojų nupirktas kiekis

0

 

 

2. 2019 m. gruodžio mėnesio palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos:

 

Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos (gamybos kainos kintamoji dalis): ct/kWh

 

1,53

Kuro struktūra, taikytina skaičiuojant palyginamąsias šilumos sąnaudas:

1. Biokuras (skiedra) %

2. Biokuras (malkinė mediena)%

3.Biokuras (medienos granulės %

3. Mazutas %

 

 

93,5

2,3

3,9

0,3

 

3.Prognozuojamas šilumos poreikis:

 

 

Laikotarpis

 

Šilumos poreikis, MWh

Planuojamas pagaminti

Šilumos kiekis, MWh

2019 m. gruodis

3630

3630

2020 m. sausis

4280

4280

2020m. vasaris

3600

3600

2020 m. kovas

3108

3108

2020 m. balandis

2400

2400

2020 m. gegužė

660

660

2020 m. birželis

620

620

2020 m. liepa

620

620

2020 m. rugpjūtis

620

620

2020 m. rugsėjis

650

650

2020 m. spalis

2200

2200

2020 m. lapkritis

2820

2820

 

4. Nepriklausomų šilumos gamintojų, vykdant šilumos tiekimo veiklą Molėtų rajone nėra ir per 2019 m spalio mėn. pranešimų apie naujus potencialius nepriklausomus šilumos gamintojus negauta.