Šilumos gamybos rodikliai 2019 m. balandžio mėn.

 

 

GAMYBOS RODIKLIŲ ATASKAITA

 

2019 m. balandžio mėn.

 

1. 2019 m kovo mėnesio faktiniai rodikliai:

 

Šilumos poreikis MWh

2847

Šilumos tiekėjo gamybos šaltiniuose pagamintas šilumos kiekis MWh

2847

Nepriklausomų šilumos gamintojų nupirktas kiekis

0

 

 

2. 2019 m. gegužės mėnesio palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos:

 

Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos (gamybos kainos kintamoji dalis): ct/kWh

 

1,83

Kuro struktūra, taikytina skaičiuojant palyginamąsias šilumos sąnaudas:

1. Biokuras (skiedra) %

2. Biokuras (malkinė mediena)%

3.Biokuras (medienos granulės %

3. Mazutas %

 

 

94,2

2,4

3,2

0,2

 

3.Prognozuojamas šilumos poreikis:

 

 

Laikotarpis

 

Šilumos poreikis, MWh

Planuojamas pagaminti

Šilumos kiekis, MWh

2019 m. gegužė

660

660

2019 m. birželis

620

620

2019 m. liepa

620

620

2019 m. rugpjūtis

620

620

2019 m. rugsėjis

650

650

2019 m. spalis

2200

2200

2019 m. lapkritis

2820

2820

2019 m. gruodis

3630

3630

2020 m. sausis

4280

4280

2020m. vasaris

3600

3600

2020 m. kovas

3108

3108

2020 m. balandis

2400

2400

 

4. Nepriklausomų šilumos gamintojų, vykdant šilumos tiekimo veiklą Molėtų rajone nėra ir per 2019 m kovo mėn. pranešimų apie naujus potencialius nepriklausomus šilumos gamintojus negauta.