Šilumos gamybos rodikliai 2018 m. spalio mėn.

 

GAMYBOS RODIKLIŲ ATASKAITA

 

2018 m. spalio mėn.

 

1. 2018 m rugsėjo  mėnesio faktiniai rodikliai:

 

Šilumos poreikis MWh

593

Šilumos tiekėjo gamybos šaltiniuose pagamintas šilumos kiekis MWh

593

Nepriklausomų šilumos gamintojų nupirktas kiekis

0

 

 

2. 2018 m. lapkričio  mėnesio palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos:

 

Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos (gamybos kainos kintamoji dalis): ct/kWh

 

1,79

Kuro struktūra, taikytina skaičiuojant palyginamąsias šilumos sąnaudas:

1. Biokuras (skiedra)  %

2. Biokuras (malkinė mediena)%

3.Biokuras (medienos granulės %

3. Mazutas %

 

 

93,7

 2,5

 3,6

 0,2

 

3.Prognozuojamas šilumos poreikis:

 

 

Laikotarpis

 

Šilumos poreikis, MWh

Planuojamas pagaminti

Šilumos kiekis, MWh

2018 m. lapkritis

2820

2820

2018 m. gruodis

3630

3630

2019 m. sausis

4280

4280

2019 m. vasaris

3600

3600

2019 m. kovas

3108

3108

2019 m. balandis

2400

2400

2019 m. gegužė

660

660

2019 m. birželis

620

620

2019 m. liepa

620

620

2019 m. rugpjūtis

620

620

2019 m. rugsėjis

650

650

2019 m. spalis

2200

2200

 

4. Nepriklausomų šilumos gamintojų, vykdant šilumos tiekimo veiklą Molėtų rajone nėra ir per 2018 m rugsėjo  mėn. pranešimų apie naujus potencialius nepriklausomus šilumos gamintojus negauta.