Šilumos gamybos rodikliai 2018 m. rugpjūčio mėn.

GAMYBOS RODIKLIŲ ATASKAITA 

2018 m. rugpjūčio mėn. 

1. 2018 m liepos  mėnesio faktiniai rodikliai:

Šilumos poreikis MWh

535

Šilumos tiekėjo gamybos šaltiniuose pagamintas šilumos kiekis MWh

535

Nepriklausomų šilumos gamintojų nupirktas kiekis

0

2. 2018 m. rugsėjo  mėnesio palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos:

Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos (gamybos kainos kintamoji dalis): ct/kWh

 

1,60

Kuro struktūra, taikytina skaičiuojant palyginamąsias šilumos sąnaudas:

1. Biokuras (skiedra)  %

2. Biokuras (malkinė mediena)%

3. Mazutas %

 

 

95,9

 3,8

 0,3


3.Prognozuojamas šilumos poreikis:

 

Laikotarpis

 

Šilumos poreikis, MWh

Planuojamas pagaminti

Šilumos kiekis, MWh

2018 m. rugsėjis

650

650

2018 m. spalis

2410

2410

2018 m. lapkritis

2820

2820

2018 m. gruodis

3750

3750

2019 m. sausis

5250

5250

2019 m. vasaris

4220

4220

2019 m. kovas

4340

4340

2019 m. balandis

2200

2200

2019 m. gegužė

680

680

2019 m. birželis

650

650

2019 m. liepa

640

640

2019 m. rugpjūtis

630

630

4. Nepriklausomų šilumos gamintojų, vykdant šilumos tiekimo veiklą Molėtų rajone nėra ir per 2018 m rugpjūčio  mėn. pranešimų apie naujus potencialius nepriklausomus šilumos gamintojus negauta.