Šilumos gamybos rodikliai 2017 m.

                                                                        

GAMYBOS RODIKLIŲ ATASKAITA 

2017 m. lapkričio mėn. 

1. 2017 m spalio  mėnesio faktiniai rodikliai:

Šilumos poreikis MWh

2073

Šilumos tiekėjo gamybos šaltiniuose pagamintas šilumos kiekis MWh

2073

Nepriklausomų šilumos gamintojų nupirktas kiekis

0

2. 2017 m. gruodžio  mėnesio palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos:

Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos (gamybos kainos kintamoji dalis): ct/kWh

 

1,48

Kuro struktūra, taikytina skaičiuojant palyginamąsias šilumos sąnaudas:

1. Biokuras (skiedra)  %

2. Biokuras (malkinė mediena)%

3. Mazutas %

 

 

96,3

 3,4

 0,3

3.Prognozuojamas šilumos poreikis:

 

Laikotarpis

 

Šilumos poreikis, MWh

Planuojamas pagaminti

Šilumos kiekis, MWh

2017 m. gruodis

3750

3750

2018 m. sausis

5250

5250

2018 m. vasaris

4220

4220

2018 m. kovas

4340

4340

2018 m. balandis

2200

2200

2018 m. gegužė

680

680

2018 m. birželis

650

650

2018 m. liepa

640

640

2018 m. rugpjūtis

630

630

2018 m. rugsėjis

650

650

2018 m. spalis

2410

2410

2018 m. lapkritis

2820

2820

4. Nepriklausomų šilumos gamintojų, vykdant šilumos tiekimo veiklą Molėtų rajone nėra ir per 2017 m spalio  mėn. pranešimų apie naujus potencialius nepriklausomus šilumos gamintojus negauta.

 

GAMYBOS RODIKLIŲ ATASKAITA 

2017 m. spalio mėn. 

1. 2017 m rugsėjo  mėnesio faktiniai rodikliai:

 

Šilumos poreikis MWh

674

Šilumos tiekėjo gamybos šaltiniuose pagamintas šilumos kiekis MWh

674

Nepriklausomų šilumos gamintojų nupirktas kiekis

0

 

2. 2017 m. lapkričio  mėnesio palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos:

 

Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos (gamybos kainos kintamoji dalis): ct/kWh

 

1,29

Kuro struktūra, taikytina skaičiuojant palyginamąsias šilumos sąnaudas:

1. Biokuras (skiedra)  %

2. Biokuras (malkinė mediena)%

3. Mazutas %

 

 

96,3

 3,4

 0,3

 

3.Prognozuojamas šilumos poreikis:

 

 

Laikotarpis

 

Šilumos poreikis, MWh

Planuojamas pagaminti

Šilumos kiekis, MWh

2017 m. lapkritis

2820

2820

2017 m. gruodis

3750

3750

2018 m. sausis

5250

5250

2018 m. vasaris

4220

4220

2018 m. kovas

4340

4340

2018 m. balandis

2200

2200

2018 m. gegužė

680

680

2018 m. birželis

650

650

2018 m. liepa

640

640

2018 m. rugpjūtis

630

630

2018 m. rugsėjis

650

650

2018 m. spalis

2410

2410

 

 

4. Nepriklausomų šilumos gamintojų, vykdant šilumos tiekimo veiklą Molėtų rajone nėra ir per 2017 m rugsėjo  mėn. pranešimų apie naujus potencialius nepriklausomus šilumos gamintojus negauta.

 

GAMYBOS RODIKLIŲ ATASKAITA 

2017 m. rugsėjo mėn. 

1. 2017 m rugpjūčio  mėnesio faktiniai rodikliai:

 

Šilumos poreikis MWh

619

Šilumos tiekėjo gamybos šaltiniuose pagamintas šilumos kiekis MWh

619

Nepriklausomų šilumos gamintojų nupirktas kiekis

0

 

2. 2017 m. spalio  mėnesio palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos:

 

Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos (gamybos kainos kintamoji dalis): ct/kWh

 

1,23

Kuro struktūra, taikytina skaičiuojant palyginamąsias šilumos sąnaudas:

1. Biokuras (skiedra)  %

2. Biokuras (malkinė mediena)%

3. Mazutas %

 

 

96,1

 3,5

 0,4

 

3.Prognozuojamas šilumos poreikis:

 

 

Laikotarpis

 

Šilumos poreikis, MWh

Planuojamas pagaminti

Šilumos kiekis, MWh

2017 m. spalis

2410

2410

2017 m. lapkritis

2820

2820

2017 m. gruodis

3750

3750

2018 m. sausis

5250

5250

2018 m. vasaris

4220

4220

2018 m. kovas

4340

4340

2018 m. balandis

2200

2200

2018 m. gegužė

680

680

2018 m. birželis

650

650

2018 m. liepa

640

640

2018 m. rugpjūtis

630

630

2018 m. rugsėjis

650

650

 

4. Nepriklausomų šilumos gamintojų, vykdant šilumos tiekimo veiklą Molėtų rajone nėra ir per 2017 m rugpjūčio  mėn. pranešimų apie naujus potencialius nepriklausomus šilumos gamintojus negauta.

 

GAMYBOS RODIKLIŲ ATASKAITA 

2017 m. rugpjūčio mėn. 

1. 2017 m liepos  mėnesio faktiniai rodikliai:

 

Šilumos poreikis MWh

534

Šilumos tiekėjo gamybos šaltiniuose pagamintas šilumos kiekis MWh

534

Nepriklausomų šilumos gamintojų nupirktas kiekis

0

 

2. 2017 m. rugsėjo  mėnesio palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos:

 

Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos (gamybos kainos kintamoji dalis): ct/kWh

 

1,33

Kuro struktūra, taikytina skaičiuojant palyginamąsias šilumos sąnaudas:

1. Biokuras (skiedra)  %

2. Biokuras (malkinė mediena)%

3. Mazutas %

 

 

96,2

 3,5

 0,3

 

3.Prognozuojamas šilumos poreikis:

 

 

Laikotarpis

 

Šilumos poreikis, MWh

Planuojamas pagaminti

Šilumos kiekis, MWh

2017 m. rugsėjis

650

650

2017 m. spalis

2410

2410

2017 m. lapkritis

2820

2820

2017 m. gruodis

3750

3750

2018 m. sausis

5250

5250

2018 m. vasaris

4220

4220

2018 m. kovas

4340

4340

2018 m. balandis

2200

2200

2018 m. gegužė

680

680

2018 m. birželis

650

650

2018 m. liepa

640

640

2018 m. rugpjūtis

630

630

 

4. Nepriklausomų šilumos gamintojų, vykdant šilumos tiekimo veiklą Molėtų rajone nėra ir per 2017 m liepos  mėn. pranešimų apie naujus potencialius nepriklausomus šilumos gamintojus negauta.