Šilumos gamybos, perdavimo ir karšto vandens tiekimo sąnaudos už 2018 m.

 

Eur

 

Eil.

Nr.

SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI

Šilumos gamyba

Šilumos perdavimas

Mažmeninis aptarnavimas

Karšto

vandens tiekimas

I.

ŠILUMOS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS

0

0

0

0

II.

KURO SĄNAUDOS ENERGIJAI GAMINTI

 

361398

 

 

 

III.

ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS

 

27654

 

10984

 

0

 

0

IV.

VANDENS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS

 

1789

 

580

 

0

 

83986

V.

APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS

 

0

 

0

 

0

 

 

0

VI.

NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS SĄNAUDOS)

 

67735

 

66707

 

566

 

177

VII.

EINAMOJO REMONTO IR APTARNAVIMO SĄNAUDOS

 

53472

 

309

 

1427

 

217

VIII.

PERSONALO SĄNAUDOS

342874

37148

34759

17103

IX.

MOKESČIŲ SĄNAUDOS

1383

18222

249

1

X.

FINANSINĖS SĄNAUDOS

408

59

24

52

XI.

ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS

7568

5082

2984

360

XII.

RINKODAROS IR PARDAVIMŲ SĄNAUDOS

 

4

 

0

 

5458

 

1

XIII.

ŠILUMOS ŪKIO TURTO NUOMOS, KONCESIJOS SĄNAUDOS

 

0

 

0

 

0

 

0

XIV.

KITOSPASKIRSTOMOS SĄNAUDOS

 

4597

 

1807

 

578

 

217

XV.

NEPASKIRSTOMOS SĄNAUDOS

0

0

0

0

 

VISO

868882

140898

46045

102114