Šilumos gamybos, perdavimo ir karšto vandens tiekimo sąnaudos už 2017 m.

                                                                                  Pavyzdinė forma patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės                                                                            komisijos 2015 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 03-373

 

                                      DUOMENYS APIE ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO IR KARŠTO VANDENS                                                                         TIEKIMO SĄNAUDAS 2017 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Eur

 

Eil.

Nr.

SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI

Šilumos gamyba

Šilumos perdavimas

Mažmeninis aptarnavimas

Karšto

vandens tiekimas

I.

ŠILUMOS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS

0

0

0

0

II.

KURO SĄNAUDOS ENERGIJAI GAMINTI

 

296910

 

 

 

III.

ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS

 

29111

 

11671

 

0

 

0

IV.

VANDENS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS

 

1296

 

536

 

0

 

67263

V.

APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS

 

0

 

0

 

0

 

 

0

VI.

NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS SĄNAUDOS)

 

92106

 

56067

 

607

 

110

VII.

EINAMOJO REMONTO IR APTARNAVIMO SĄNAUDOS

 

21041

 

9213

 

2011

 

275

VIII.

PERSONALO SĄNAUDOS

307281

33833

39377

13289

IX.

MOKESČIŲ SĄNAUDOS

8436

33050

608

855

X.

FINANSINĖS SĄNAUDOS

289

51

21

33

XI.

ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS

3919

1658

2968

336

XII.

RINKODAROS IR PARDAVIMŲ SĄNAUDOS

 

0

 

0

 

5732

 

0

XIII.

ŠILUMOS ŪKIO TURTO NUOMOS, KONCESIJOS SĄNAUDOS

 

0

 

0

 

0

 

0

XIV.

KITOSPASKIRSTOMOS SĄNAUDOS

 

4357

 

1617

 

617

 

157

XV.

NEPASKIRSTOMOS SĄNAUDOS

0

 

 

 

 

                               VISO

764746

147696

51941

82318