Šilumos gamybos, perdavimo ir karšto vandens tiekimo sąnaudos už 2016 m.

                                    DUOMENYS APIE ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO IR KARŠTO VANDENS                                                                                TIEKIMO SĄNAUDAS UŽ 2016 m.

                                                                                                                                 tūkst.  Eur.

Eil.

Nr.

SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI

Šilumos gamyba

Šilumos perdavimas

Mažmeninis aptarnavimas

Karšto

vandens tiekimas

I.

ŠILUMOS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS

0

0

0

0

II.

KURO SĄNAUDOS ENERGIJAI GAMINTI

 

313,76

 

 

 

III.

ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS

 

29,12

 

11,45

 

0

 

0

IV.

VANDENS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS

 

0,89

 

0,24

 

0

 

78,24

V.

APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS

 

0

 

0

 

0

 

 

0

VI.

NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS SĄNAUDOS)

 

131,91

 

59,34

 

0,61

 

0,19

VII.

EINAMOJO REMONTO IR APTARNAVIMO SĄNAUDOS

 

60,76

 

4,73

 

1,49

 

0,57

VIII.

PERSONALO SĄNAUDOS

281,10

29,61

23,85

13

IX.

MOKESČIŲ SĄNAUDOS

12,52

18,68

0,13

0,81

X.

FINANSINĖS SĄNAUDOS

0,38

0,06

0,02

0,04

XI.

ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS

3,26

0,84

0,95

0,28

XII.

RINKODAROS IR PARDAVIMŲ SĄNAUDOS

 

0,03

 

0

 

5,59

 

0

XIII.

ŠILUMOS ŪKIO TURTO NUOMOS, KONCESIJOS SĄNAUDOS

 

0

 

0

 

0

 

0

XIV.

KITOSPASKIRSTOMOS SĄNAUDOS

 

5,57

 

1,82

 

0,75

 

0,31

XV.

NEPASKIRSTOMOS SĄNAUDOS

0

 

 

 

 

                               VISO

839,3

126,7

33,39

93,44

                                                                

                                                                                                   UAB „Molėtų šiluma“ informacija