Projekto „Vandens šildymo katilo DE-10 keitimas nauju Molėtų miesto katilinėje“ darbų pirkimo dokumentai. Paraiškos Nr. 04.1.1-LVPA-K-112-01-0008