Projektavimo užduotis pastato šilumos įrenginių prisijungimui