Pranešimas apie atliktas investicijas. Projekto kodas Nr. 04.1.1-LVPA-K-112-01-0008