PR7 ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOJE PATIRTŲ SĄNAUDŲ GRUPIŲ IR KATEGORIJŲ (DIDŽIOSIOS KNYGOS) ATASKAITA