PR4 ŪKIO SUBJEKTO ILGALAIKIO TURTO VERTĖS IR NUSIDĖVĖJIMO ATASKAITA