PR17 ŪKIO SUBJEKTO SUTEIKTŲ PASLAUGŲ (PRODUKTŲ) ATASKAITA