Pasiūlymo forma prkti naudotus plieninius vamzdžius

Pasiūlymas pirkti naudotus plieninius vamzdžius

 

                         V.Pavardė, Įmonės pavadinimas_____________________________________

                                                          Įmonės kodas:_____________________________________

                                      Adresas ____________________________________________________

                      Telefono Nr., el. pašto adresas ___________________________________________

Eil. Nr.

Siūlomas pirkti naudotų vamzdžių diametras mm

Kiekis metrais

 

Vienos tonos kaina eurais be PVM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perkančiojo asmens arba įmonės atstovo

V. Pavardė, parašas: ________________________________________________________________________________