Sėkmingai įgyvendintas projektas "Šilumos tiekimo infrastruktūros modernizavimas Molėtų mieste"

Sėkmingai įgyvendintas projektas „Šilumos tiekimo infrastruktūros modernizavimas Molėtų mieste“

    Vygdant projektą „Šilumos tiekimo infrastruktūros modernizavimas Molėtų mieste“, projekto kodas VP2-4.2-ŪM-02-K02-019 buvo atlikta šilumos tiekimo tinklų modernizavimas Liepų, Melioratorių, Ąžuolų, Vilniaus, Janonio ir Inturkės gatvėse. Bendras modernizuotų tinklų ilgis sudaro 3687,48 metrų. Projektą vykdė UAB „Molėtų šiluma“. Projekto statybos montavimo darbų vertė (be PVM) 4 202 164 litų. Projekto finansavimas (be PVM) : Europos regioninės plėtros fondo parama - 1 724 139 Lt ir UAB „Molėtų šiluma“ lėšos 2 478 025 litai. Projektas pradėtas įgyvendinti 2011 metų gegužės mėn. ir baigtas 2012 gruodžio mėnesį, rangos darbus atliko Uždaroji akcinė bendrovė „ALVORA“.
    Projekto įgyvendinimo metu buvo demontuoti susidėvėję, pasenusia izoliacija bei  paveikti korozijos vamzdžiai pakeičiant juos naujais bekanaliais, iš anksto gamykloje izoliuotais. Įgyvendinus projektą, šilumos perdavimo nuostoliai rekonstruotose atkarpose sumažės apie 60%, bus sutaupyta 1424 MWh šilumos per metus. Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama sudarė galimybę įmonei padidinti veiklos efektyvumą ir šilumos tiekimo patikimumą, sumažinti kuro sąnaudos bei šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą į aplinką. Tokiu būdu šilumos tiekimo ptikimumas padidės visiems Molėtų miesto šilumos vartotojams.
    2012 m. gruodžio 17 d. Statinio užbaigimo komisija nusprendė, kad statyba baigta, Šiluminių tinklų modernizavimas Molėtų mieste tenkina nustatytus reikalavimus ir atnaujintos šilumos tiekimo trasos tinkamos naudoti.

UAB „Molėtų šiluma“ informcija