Sėkmingai įgyvendintas projektas „Šilumos tiekimo tinklų infrastruktūros modernizacija Ąžuolų g. - Vilniaus g., Molėtų mieste“

                                                                                  

           Vykdant projektą „Šilumos tiekimo tinklų infrastruktūros modernizacija Ąžuolų g. - Vilniaus g., Molėtų mieste“, projekto kodas 04.3.2-LVPA-K-102-01-0004  buvo atlikta šilumos tiekimo tinklų nuo šiluminės kameros ŠK-7 Ąžuolų gatvėje iki ŠK-11-1 prie AB „Lietuvos pašto“ pastato Vilniaus g. 43 Molėtų mieste. Bendras modernizuotų tinklų ilgis sudaro ilgis 1 987,5 metrų. Projektą vykdė UAB „Molėtų šiluma“. Projekto statybos montavimo darbų vertė sudaro 765 100 eurų be PVM. Šio projekto įgyvendinimui dalinis finansavimas, 382 550 Eur iš Sanglaudos fondo, skirtas  vadovaujantis  Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr.1-315 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-K-102 priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“. 

 Projektas pradėtas įgyvendinti 2016 metų gruodžio 23 d., pasirašius finansavimo ir administravimo sutartį su Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) dėl finansinės paramos projektui. Rangos darbus atliko ūkio subjektų grupė, susidedanti  iš UAB „LIGAJA“ ir UAB „Ukmergės inžinerija“ veikusi pagal jungtinės veiklos sutartį,  atstovaujama UAB „LIGAJA“

                      Projekto įgyvendinimo metu buvo demontuoti susidėvėję, pasenusia izoliacija bei  paveikti korozijos vamzdžiai pakeičiant juos naujais bekanaliais, iš anksto gamykloje izoliuotais. Įgyvendinus projektą, šilumos perdavimo nuostoliai rekonstruotose atkarpose sumažės apie 44,15 %, bus sutaupyta 551,57  MWh šilumos per metus. Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinė parama sudarė galimybę įmonei padidinti veiklos efektyvumą ir šilumos tiekimo patikimumą, sumažinti kuro sąnaudas bei šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą į aplinką. Tokiu būdu šilumos tiekimo ptikimumas padidės visiems Molėtų miesto šilumos vartotojams.

                      2018 m. sausio 16 d. Statybos užbaigimo komisija nusprendė, kad statyba baigta. Konstatuojama, kad atliktas šilumos tinklų modernizavimas Molėtų mieste atitinka statinio projekto sprendinius, atnaujintos šilumos tiekimo trasos tinkamos naudoti.

UAB „Molėtų šiluma“ informacija