Informacija, apie parengtą UAB „Molėtų šiluma“ planuojamos ūkinės veiklos (PŪV), vandens šildymo katilo DE-10 keitimas nauju, Molėtų miesto katilinėje, Mechanizatorių g. 7, Molėtuose, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą.

PŪV organizatorius – UAB „Molėtų šiluma“, įm. k. 167610175, Mechanizatorių g. 7, Molėtai, el. p. ms@moletusiluma.lt, tel. (8 383) 51962.

PVSV ataskaitą parengė Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (NVSPL), įst. k. 195551983, Žolyno g. 36, Vilnius, el. p. nvspl@nvspl.lt, tel. (8 5) 263 9662, faks. (8 5) 210 4848.

PŪV – UAB „Molėtų šiluma“ vandens šildymo katilo DE-10 keitimas nauju, Molėtų miesto katilinėje, Mechanizatorių g. 7, Molėtuose.

Trumpas PŪV aprašymas – Molėtų miesto katilinėje planuojama DE – 10 markės katilą (galingumas 5 MW) pakeisti į analogišką, biokuro katilą (galingumas 5 MW), kurio darbo laikas, sunaudojamas kuras ir jo kiekis nesikeis. PŪV bus vykdoma Mechanizatorių g. 7, Molėtuose, 2,0246 ha ploto žemės sklype. Molėtų miesto katilinėje pagaminama apie 24263 MW/h per metus šiluminės energijos. PVSV apimtyje nustatoma įmonės veiklos sanitarinė apsaugos zona (SAZ) (PŪV siūlomos SAZ ribos sutampa su įmonės žemės sklypo ribomis). 

Su PVSV ataskaita galima susipažinti nuo 2017 m. lapkričio 28 d. iki gruodžio 12 d. imtinai, Molėtų r. savivaldybėje, adresu Vilniaus g. 44, Molėtai, darbo metu (I-IV 8.00 – 17.00 val., V – 8.00 – 15.45 val., pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) ir NVSPL patalpose, adresu Žolyno g. 36, Vilnius, darbo metu (I-IV 8.00 – 16.45 val., V 8.00 – 15.30 val., pietų pertrauka 12.00 – 12.30 val.). PVSV ataskaitos santrauka paskelbta interneto svetainėje www.nvspl.lt.

Visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2017 m. gruodžio 12 d. 17.00 val. Molėtų r. savivaldybės patalpose (II a.), adresu Vilniaus g. 44, Molėtai. Iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais prašome teikti raštu NVSPL, adresu Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, faksu (8 5) 210 4848 arba el. p. nvspl@nvspl.lt.

Sprendimą dėl PŪV galimybių priimanti institucija – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamentas, S. Dariaus ir S. Girėno g. 12, Utena, el. p. utena@nvsc.lt, tel. (8 389) 61 941.