Karšto vandens vartojimo pirkimo – pardavimo sutarties su karšto vandens vartotoju pavyzdys