Informacija apie šildymo ir karšto vandens tiekimo paslaugas ir atsiskaitymą už šias paslaugas

UAB „Molėtų šiluma“ šilumą tiekia Molėtų miesto, Giedraičių miestelio ir Naujasodžio gyvenvietės šilumos vartotojams. Šilumos tiekėjo atsakomybės riba yra iki pastato įvadinių sklendžių kuri nurodyta „Šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties“ priede.

Už šildymo kokybę racionalų šilumos ūkio aptarnavimą daugiabučiame name yra atsakinga namo šildymo bei karšto vandens tiekimo sistemas prižiūrinti įmonė: Molėtų mieste UAB „Molėtų švara“, Giedraičių mstl. ir Naujasodžio gv. daugiabučių namų savininkų pasirinkti administratoriai arba paskirti atsakingi asmenys.

Visais namo vidaus šilumos ūkio priežiūros klausimais – kodėl vienuose butuose karšta, o kituose šalta, kodėl nešyla gyvatukas, dėl racionalaus šilumos vartojimo ir pan. – šilumos vartotojai turi kreiptis į namą prižiūrinčios organizacijos darbuotojus (namo administratorių, bendrijos pirmininką).

Už ką atsako prižiūrėtojas?

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas atsako:

  • už reikiamą temperatūrą butuose,
  • už karšto vandens temperatūrą,
  • už kokybišką pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą,
  • už vidaus šildymo sistemų avarijų likvidavimą,
  • už pastato šildymo ir karšto vandens sistemų paruošimą šildymo sezonui.

Plačiau 

Jeigu norite pakeisti daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoją, reikia kreiptis į daugiabučio namo administratorių arba bendrijos pirmininką.

Kaip pasirinkti prižiūrėtoją?               
1. Prie šilumos tiekimo sistemos prijungtas daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemas, bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias butų ir kitų patalpų savininkams, turi prižiūrėti (eksploatuoti) pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas). Jį Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka pasirenka daugiabučio namo bendrosios dalinės nuosavybės valdytojas – daugiabučio namo savininkų bendrija arba butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyviai – ir su juo sudaro daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) civilinė sutartį. Daugiabučio namo savininkų bendrija ir (ar) bendrojo naudojimo objektų administratorius gali būti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas).

 

2. Jeigu butų savininkai nenusprendžia, kokį šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoją pasirinkti, ir dėl to nesudaroma šios sistemos priežiūros sutartis, laikinai, kol toks prižiūrėtojas bus pasirinktas, šildymo ir karšto vandens sistemą prižiūri esamas prižiūrėtojas. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartys ir šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartys sudaromos atskirai.

3. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūra atliekama Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. 

Specialus leidinys apie šilumos ūkį „Šilumos vartotojo vadovas“

 

Atsiskaityti už suvartotą šilumą ir karštą vandenį galima žemiau nurodytose vietose:

-          AB „Lietuvos paštas“;

-          AB „Swedbank“ (Per internetinės bankininkystės sistemą);

-          AB „Luminor“ (Per internetinės bankininkystės sistemą);

-          UAB „Perlas“ terminaluose;

-          Maxima LT, UAB kasose;

-          UAB „Viena sąskaita“ Daugiau informacijos www.vienasaskaita.lt

-          UAB „Elektroninių mokėjimų agentūra“.

Naudojantis internetinio atsiskaitymo paslaugomis

Norint fiziniams asmenims apmokėti sąskaitą naudojantis internetine bankininkyste, reikia banko skiltyje „Įmokos ir mokesčiai“ susirasti UAB „Molėtų šiluma“ ruošinį (paieškai galite naudoti įmokos gavėjo kodą 102910), jį užpildyti – mokėtojo kodą,  mokamą sumą, jei rodmenų deklaravimas vykdomas banke – skaitiklių rodmenis (skaitiklių eiliškumą žiūrėti sąskaitoje).

Mokėjimo tvarka

Šilumos vartotojai už jų būstams tiekiamą šilumą, karštą vandenį atsiskaito kiekvieną mėnesį pagal pateiktą sąskaitą. Už praėjusio mėnesio suteiktas paslaugas reikia sumokėti iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. Pavyzdžiui, už balandžio mėnesio šildymą reikia sumokėti iki gegužės mėnesio paskutinės dienos. Laiku neapmokėjus sąskaitos skaičiuojami delspinigiai.

UAB „Molėtų šiluma“ informacija telefonas:  (8 383) 51682

Šiuo numeriu Jums bus suteikta visa informacija apie UAB „Molėtų šiluma“ šilumos ir karšto vandens tiekimo paslaugas, mokėjimo vietas, terminus.