Informacija apie bendrovės valdybą ir direktorių

 

Bendrovės valdyba išrinkta bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime 2015 m. balandžio 14 d., protokolo Nr. 1. Valdyba išrinkta iš 3 narių 4 metų laikotarpiui.

Išriktos valdybos sudėtis nuo 2015 m. balandžio 14 d.:

                      1. Vytautas Valansevičius - Giedraičių seniūnijos seniūnas, valdybos pirmininkas;

                      2. Rimantas Šavelis – Molėtų rajono savivaldybės administracijos statybos ir vietinio ūkio skyriaus vedėjas;

 3. Marius Jakubauskas – rajono savivaldybės administracijos strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistas 

Išvykus valdybos nariui Mariui Jakubauskui ir jo paties prašymu atsistatydinus iš valdybos narių, bendrovės visuotiniame akcininkų susirikime 2017 m. balandžio 28 d., protokolo Nr. 1.,valdybos nariu išrinkta Vanda Aleksiejūnienė – Molėtų rajono savivaldybės administracijos turto skyriaus specialistė.  

 Valdybos sudėtis nuo 2017 m. balandžio 28 d.:

                      1. Vytautas Valansevičius - Giedraičių seniūnijos seniūnas, valdybos pirmininkas;

                    2. Rimantas Šavelis – Molėtų rajono savivaldybės administracijos statybos ir vietinio ūkio skyriaus vedėjas;

                   3. Vanda Aleksiejūnienė – rajono savivaldybės administracijos turto skyriaus specialistė.

                      Bendrovės direktorius - Juozas Kuliešius. Įšias pareigas paskirtas bendrovs valdybos 2000 m. spalio 23 d. posėdžio nutarimu, protokolo Nr. 4., nuo 2000 m. spalio 30 d.