Informacija apie bendrovės valdybą ir direktorių

 

                      Bendrovės valdyba išrinkta bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime 2015 m. balandžio 14 d., protokolo Nr. 1., valdyba išrinkta iš 3 narių 4 metų laikotarpiui. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirikime 2017 m. balandžio 28 d., protokolo Nr. 1., išvykus valdybos nariui Mariui Jakubauskui, jo paties prašymu atsistatydinti iš valdybos narių, valdybos nariu buvo išrinkta Vanda Aleksiejūnienė.   

Valdybos sudėtis:

                      1. Vytautas Valansevičius - Giedraičių seniūnijos seniūnas, valdybos pirmininkas;

                      2. Rimantas Šavelis – Molėtų rajono savivaldybės administracijos statybos ir vietinio ūkio skyriaus vedėjas;

                      3. Vanda Aleksiejūnienė – rajono savivaldybės administracijos turto skyriaus specialistė.

                      Bendrovės direktorius - Juozas Kuliešius. Įšias pareigas paskirtas bendrovs valdybos 2000 m. spalio 23 d. posėdžio nutarimu, protokolo Nr. 4., nuo 2000 m. spalio 30 d.