Dėl nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos gamybos įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų.

Dėl nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos gamybos įrenginių  prijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų.
Bendrovė iš NŠG (Nepriklausomo šiluos gamintojo) dėl šilumos gamybos įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų prašymų neturi. Šilumos iš NŠG neperka.