Dėl finansinės paramos sporto klubui "SK Molėtai" 2018.09.28.

2018.07.05. d. buvo gautas sporto klubo "SK Molėtai"  prašymas skirti finansinę paramą.

 2018.09.28 d. Bendrovės valdybos nutarimu, protokolo Nr. 5, sporto klubui „SK Molėtai“  veiklai remti skirta 500 eurų.