Dėl bendrovės finansinės paramos Molėtų kultūros centrui.2019.04.15.

2019.04.12 d. buvo gautas Molėtų kultūros centro prašymas skirti finansinę paramą Molėtų miesto šventės organizavimui remti.              

2019.04.15 d. Bendrovės valdybos nutarimu, protokolo Nr. 3, Molėtų kultūros centrui Molėtų miesto šventei remti skirta 4000,00 eurų.