Baigiamas šilumos trasų modernizavimas

Baigiamas šilumos trasų modernizavimas

Šiuo metu baigiamas realizuoti investicinis projektas „Šilumos tiekimo tinklų infrastruktūros modernizacija Ąžuolų g. - Vilniaus g., Molėtų mieste“. Finansavimas šio projekto įgyvendinimui skirtas vadovaujantis  Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr.1-315 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-K-102 priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“. Pagal šį projektą rekonstruojama šilumos tiekimo tinklai nuo šiluminės kameros ŠK-7 Ąžuolų gatvėje iki ŠK-11-1 prie  AB „Lietuvos pašto“ pastato Vilniaus g. 43 Molėtų mieste. Darbų rangovas - ūkio subjektų grupė, susidedanti  iš UAB „LIGAJA“ ir UAB „Ukmergės inžinerija“, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį Nr. JV17-02-13,  atstovaujama UAB „LIGAJA“. Projektas pradėtas įgyvendinti šių metų gegužės mėn ir jau atlikta apie 75% visų numatytų darbų. Iki rugpjūčio 18 d. baigti šilumos trasos nuo Ąžuolų g. iki Inturkės g. Nr. 6 „Sodra“ pastato montavimo darbai, pradėta tiekti šiluma ir karštas vanduo Janonio gatvės gyvenamojo kvartalo, P.Cvirkos g. Nr. 4 bei Vilniaus g. Nr. 34, 36, 38 gyvenamiesiems daugiabučiams namams. Iki rugsėjo mėn. pradžios planuojama baigti vamzdžių montavimo darbus likusioje, apie 120 m. ilgio trasos dalyje nuo automobilių stovėjimo aikštelės prie rajono savivaldybės pastato iki AB „Lietuvos pašto“ Vilniaus g. Nr. 43 ir pradėti tiekti šilumą likusiam daugiabučiam Vilniaus g. Nr.49. Kartu su vamzdžių keitimu atliekamas gatvių ir žaliųjų vejų, gerbūvio tvarkymas ir per rugsėjo  spalio mėnesį numatoma pilnai baigti šiuos darbus.     

 Projekto pagrindinis tikslas yra mažinti šilumos nuostolius jos perdavimo metu vamzdynais, didinti šiluminės energijos tiekimo patikimumą. Baigus projektą Molėtų mieste atnaujinti pagal šiuolaikines technologijas šilumos tinklai sudarys apie 98 procentus dabar eksploatuojamų, sumažės energijos nuostoliai juose, mažės išlaidos šių trasų priežiūrai, kris avarijų, vamzdžių gedimų tikimybė, kas ypač aktualu šildymo sezono laikotarpiu.

Mes suprantame Jums, brangūs molėtiškiai, susidarančius nepatogumus buityje dėl karšto vandens tiekimo nutraukimo, nepatogumus prie gyvenamųjų bei visuomeninių pastatų, gatvėje, atsiprašome dėl susidariusios situacijos ir tikimės Jūsų supratimo.

                                                                 UAB „Molėtų šiluma“ informacija