Apie bendrovę

Uždaroji akcinė bendrovė  „Molėtų šiluma“ įsteigta 2000 metų gegužės 31 d. reorganizavus SP AB „Vilniaus šilumos tinklai“.  Šią dieną įvykusio visuotinio SP AB „Vilniaus šilumos tinklai“ akcininkų susirinkimo metu nutarta įkurti SP UAB „Molėtų šilumos tinklai“. Steigiamasis bendrovės akcininkų susirinkimas įvyko 2000 07 19. kurio metu išrinkta bendrovės valdyba. 2003 metų balandžio 14 d. visuotiniame akcininkų susirinkime pakeistas įmonės statusas ir pavadinimas į UAB „Molėtų šiluma“. Vidutinis bendrovės sąraše esančių darbuotojų skaičius per metus sudaro 32 darbuotojus, iš jų -  5 dirba pagal terminuotas darbo sutartis šildymo sezono metu katilų operatoriais Giedraičių miestelio ir Naujasodžio gyvenvietės katilinėse. Šiluma ir karštas vanduo tiekiamas į 1 768 gyventojų butus, 22 iš jų individualūs gyvenamieji namai ir 47 įstaigos ir organizacijos. Bendras šildomas plotas sudaro 158 222 m2 , iš jų: gyvenamųjų patalpų – 94 165 m2,  įstaigų ir organizacijų – 64 057 m2.  Molėtų miesto katilinėje veikia trys DKVR – 6,5 mazutu ir 2 biokuru (medžio skiedra) kūrenami katilai. Biokuru dirba : Danų firmos GVB – 11 keturių megavatų ir DE – 10 5 megavatų galios katilai bei 1,7 MW galios kondensacinis ekonomaizeris. Tokiu būdu  bendras centrinės katilinės projektinis galingumas sudaro 25,7 MW. Bendrovė, be Molėtų miesto, gamina ir tiekia šilumą Giedraičių miestelio ir Naujasodžio gyvenvietės gyventojams ir šių gyvenviečių mokykloms ir vaikų darželiams. Giedraičių katilinėje įrengtas universalus 0,45 MW galios, Naujasodžio gyv. katilinėje sumontuotas 1 po 0,25 MW galios UT-250 markės vandens šildymo katilas, kurui naudojantis malkas ir vienas 250 kw galingumo "Antara" katilas, kurenamas medienos granulėmis.